Hoa thả bình Hồng song hỷ cồ (30 bông)

600,000đ

*Hồng Đà Lạt theo mùa
*Hoa kèm bình men sứ màu ngẫu nhiên