Hoa thả bình Hồng vàng ánh trăng

600,000đ

*Hồng Đà Lạt theo mùa
*Hoa kèm bình men sứ màu ngẫu nhiên

Hết hàng