Khuyến mãi Hồng mix (30 bông) cửa hàng hoa tươi

600,000đ

*Hồng Đà Lạt theo mùa
*Hoa kèm bình men sứ màu ngẫu nhiên